ÁSZF

A jelen ÁSZF tartalmazza Bolla Gyula egyéni vállalkozó által üzemeltetett (mar-t FABRIKA) webshop használatának feltételeit az alábbiak szerint:

1. A vállalkozó adatai

A vállalkozó neve:                                        Bolla Gyula egyéni vállalkozó
A vállalkozó székhelye:                             9125 Szerecseny, Kossuth u. 43/A.
A vállalkozó elérhetősége:                       9125 Szerecseny, Kossuth u. 43/A.
E-mail címe:                                                    info[kukac]mar-t.hu
Adószáma:                                                       47051551-3-28
Nyilvántartásba vevő hatóság:              Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Téti Járási Hivatala
Nyilvántartási száma:                                5308176
Telefonszáma:                                               +36 20 917 7498
Adatkezelési nyilvántartási száma:     NAIH-136229/2018

2. Az általános szerződési feltételek elfogadása

A vásárlás során a felhasználó (későbbiekben vevő), ha a webshop szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a vállalkozó és vevő között.
Ha a vevő az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a webshop szolgáltatásait. Nem küldhet megrendelést.

3. A megrendelés lépései

A termék kiválasztása.
A termék elhelyezése a kosárban.
A megrendelés összeállítása.
A szállítási cím kiválasztása.
A fizetési mód kiválasztása.
A megrendelés elküldése.
A megrendelés visszaigazolása.

4. Az adásvételi szerződés létrejötte

Ha a vevő megrendelést küld a webshop oldalain, és a vállalkozó a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vevő és a vállalkozó között. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vevőhöz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.
A vevő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
A szerződés magyar nyelven jön létre, a webshop elektronikus formában, automatikusan tárolja.
A vállalkozó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések részleges vagy teljes visszautasítására. Részteljesítés kizárólag a vevővel történő egyeztetést követően történhet. A termék vételárának előrefizetése esetén az ár visszautalásra kerül, ezért a vállalkozó plusz költséget nem számol fel.

5. A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

6. Árak

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetőek meg. A termékekhez tartozó árak minden esetben forintban értendőek. A megrendelt termékek mellé a vállalkozó ÁFÁ-s, papír alapú számlát csatol.  A számlát a csomag tartalmazza. A webshopban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A feltüntetett árak a kiszállítás díját nem tartalmazzák, azok ezen áron felül értendők. A szállítási díjon felül a vállalkozó egyéb kezelési, csomagolási vagy más díjat nem számol fel.

7. Kiszállítás, személyes átvétel

A vállalkozó utánvételesen a rendelést követően, előreutalás esetén az összeg számlára történő beérkezését követően 3-5 napon belül adja postára a csomagot a vevő által megadott PostaPont helyre.
A megrendeléseket a vállalkozó a készlet erejéig tudja teljesíteni, az előzőektől eltérő teljesítés esetén vevőt értesíti a várható időpontról.
A termékek kiszállítása a vevő által megjelölt PostaPont átvételi helyre történik. Ezen átvételi módról részletes tájékoztatást talál az alábbi helyen: www.postapont.hu
A szállítás díja 990Ft, illetve 10 000Ft feletti vásárlás esetén ingyenes.
A vevő köteles az átvétel időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

8. Lehetséges fizetési módok

Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel).
Banki átutalás (előre utalás). A vevő a visszaigazolás megérkezése után a feltüntetett összeget 2 banki napon belül a vállalkozó megadott bankszámlaszámára átutalja, és a közlemény rovatban a megrendelés számát feltünteti.  A banki előreutalás választása esetén a vállalkozó a terméket a vételár és a szállítási költség maradéktalan megérkezése után küldi el a vevő részére.

9. Elállási jog

A 45/2014.(II.26.9) Korm. rendelet alapján a termék kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül belül a vevő a szerződéstől indoklás nélkül elállhat. Elállási szándékát a vevőnek egyértelmű nyilatkozatban, a rendelésszám feltüntetésével a vállalkozó elektronikus vagy postai elérhetőségein (info[kukac]mar-t.hu, vagy Bolla Gyula, 9125 Szerecseny, Kossuth u. 43/A.) kell jeleznie, és a terméket az elállás bejelentését követő 14 napon belül vissza kell küldenie. Postai levél útján történő elállásnál az elállási szándék bejelentésének határidejénél a vállalkozó a nyilatkozat postára adásának dátumát veszi figyelembe a 14 nap számításakor. A vállalkozó az elállási szándék tudomásulvételéről minden esetben emailt küld vevő részére. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket, a vevőt ezen felül semmilyen egyéb költség nem terheli.  A vállalkozó a termék vételárát elállás esetén annak bejelentését követően 14 napon belül visszatéríti. A vételár visszatérítés kapcsán vevőt semmilyen plusz költség nem terheli. A visszatérítésnek abban az esetben van helye, ha a vásárolt áru használatlan és sérülésmentes állapotban a számlával együtt kerül visszaküldésre.
A vállalkozó szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a webshopban történő megjelenítés időpontjától lép életbe.

10. Panaszkezelés

A vevő a panaszát az info@mar-t.hu e-mail címre juttathatja el, a vállakozó vállalja, hogy a panaszra legkésőbb 2 munkanapon belül választ ad, azt orvosolja.

11. Szavatosság

A vállalkozó a törvényi előírásoknak megfelelően 2 éves szavatossági időt biztosít a megvásárolt termékekre. A szavatossági kötelezettség abban az esetben érvényesíthető, amennyiben bizonyíthatóan a termék a vásárlás időpontjában nem felelt meg a jogszabályban vagy a szerződésben rögzített tulajdonságoknak. A hiba bizonyítása a vállalkozó feladata a vásárlást követő 6 hónapon belül, 6 hónap eltelte után a vevő kötelezettsége a feltételezett hiba bizonyítása. Amennyiben a hiba már a vásárlás időpontjában bizonyíthatóan ismert volt a vevő számára, a szavatosság nem érvényesíthető a webshoppal szemben.

12. Jótállás

A vállakozó a 151/2003. Kormányrendelet alapján, illetve a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű termékekre) 1 év jótállást vállal. A vállalkozó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a megrendelés beazonosítása (rendelési szám) után érvényesíthető. Amennyiben a szavatosság kérése helytálló, vevő kérheti a termék cseréjét vagy javítását. Amennyiben vállalkozó sem cserélni, sem javítani nem tudja a terméket, a vételárat visszafizeti a vevő számára.

13. Szavatosság és jótállás érvényesítése

Ugyanazon hiba miatt vevő szavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Vevő a rendelésszám feltüntetésével a vállalkozó elektronikus vagy postai elérhetőségein (info[kukac]mar-t.hu, vagy Bolla Gyula, 9125 Szerecsedny, Kossuth u. 43/A .) jelezheti szavatosságra vagy jótállásra vonatkozó igényét. Amennyiben a jótállás igénye helytálló, vevő kérheti a termék cseréjét vagy javítását.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok irányadóak, különös tekintettel az alábbiakra:
a.) 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
b.) 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
c.) 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
d.) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
e.) 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2018. április