ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az adatkezelő adatai: Bolla Gyula, 9125 Szerecseny Kossuth u. 43/A., info[kukac]mar-t.hu +36 20 9489, adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-136229/2018.

Adatkezelő a vevői adatainak kezelésekor az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok figyelembe vételével jár el, különös tekintettel az alábbiakra:

• Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
• Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
• A 2001. évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;
• Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
• Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény;

Az adatkezelő a személyes adatokat kizárólag az érintett önkéntes hozzájárulásával kezeli. Az adatkezelő tiszteletben tartja minden adatkezeléssel érintett személy személyes adatokhoz fűződő jogát és az adatkezelés során a hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján jár el. Az adatkezelés jogalapja az 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A vásárló adatainak megadása, a honlapon keresztül történő vásárlás feltétele.

Az érintett önkéntes hozzájárulását személyes adatainak közlésével adja meg.

A webáruház tartalma csak regisztráció nélkül érhető el. A vásárló adatainak megadása a vásárláshoz szükséges. Ezáltal az adatkezelő kizárólag vele ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait kezeli. A webshop nem őrzi meg rendelésének adatait, így később nem tudja ellenőrizni rendelésének állapotát, következő rendelésének leadásánál pedig adatait újra meg kell adnia.

Az adatkezelő a személyes adatokat abból a célból kezeli, hogy a webáruház és az érintett személy között adásvételi szerződés létrejöhessen, a felek egymással kapcsolatot tarthassanak, a megkötött szerződést teljesítsék és a számviteli szabályok szerint elszámolják. Az adatkezelő a szállításhoz és a fizetéshez alvállalkozót – Magyar Posta – vesz igénybe, melynek teljesítése érdekében, ahhoz szükséges mértékben a vevő adatait átadja.

Az adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a meghatározott cél érdekében kezeli. A megadott adatokat az adatkezelő a honlapon vásárlók azonosítása, a vásárlók megkülönböztetése, a vásárlókkal történő kapcsolatfelvétel, online termékrendelés, statisztikai kimutatások készítése,  és ajánlatok küldése célok elérése érdekében rögzíti.

Az adatkezelő minden tőle elvárhatót megtesz az általa kezelt személyes adatok védelmében, hogy azok illetéktelen személyekhez ne kerülhessenek.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai. A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak törlését vagy módosítását elektronikus úton az – info[kukac]mar-t.hu – email címen vagy postai úton a Bolla Gyula, 9125 Szerecseny Kossuth u. 43/A. címen. Amennyiben ezt kéri a vásárló, az adatkezelő a személyes adatokat haladéktalanul törli. Kivételt képeznek ez alól azon személyes adatok, amelyeket az adatkezelőnek a hatályos számviteli törvény szerint legalább 8 évig meg kell őriznie.

Adatkezelő kötelezettségeinek maradéktalan végrehajthatósága érdekében a vásárlók kötelesek szavatolni azért, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a megadott személyes adatokért az adatkezelpő felelősséget nem vállal.

Amennyiben a személyes adatokat érintő jogsérelem, illetve annak bekövetkezésének közvetlen veszélye fennáll, a vásárlók panasszal az adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak, illetőleg élhetnek az 1992. évi LXIII. törvény által biztosított jogorvoslati lehetőségeikkel.

Adatkezelő a webshop helyes működéséhez cookie-k használatát igényelheti. Ezekben az esetekben amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, akkor a cookie-k használata automatikus. Látogató kizárólag abban az esetben használhatja a webshopot, ha a cookie-k használatához önkéntesen beleegyezését adja, ellenkező esetben a webshopot látogató nem használhatja. A webshop által használt cookie(k), melyeket a látogató böngészője ment le a látogató számítógépére nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a webshop által felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a webshop ezeken keresztül azonosítani legyen képes a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos már a webshopban megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy lehetőség a webshop kényelmesebb böngészéséhez, a cookie-k használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja. A webshop egyes szolgáltatásai és tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulat, hogy nem lesznek elérhetők. A webshopban harmadik fél cookie-jai is használatban lehetnek, ilyen például a Google Analytics, Google Adwords, Etarget szolgáltatásához tartozó cookie-k. A webhelyen harmadik fél által szolgáltatott reklámhelyek, reklámtartalmak nincsenek, ehhez kapcsolódó cookie-k, követő cookie-k nincsenek a webshopban.

Jogi nyilatkozat

A webshopban közzétett anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. Az oldalon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, ett tartalom, különösen a honlap domain neve, a mar-t FABRIKA logó, a webshop külső arculata és megjelenése, a webshop által használt szlogenek, valamennyi képi és szöveges anyag Bolla Gyula egyéni vállalkozó szellemi tulajdonát képezi vagy azok felhasználási joga Bolla Gyulát illeti meg.

A mar-t FABRIKA oldalt működtető Bolla Gyula egyéni vállalkozó a webshop internetes oldalán található anyagok kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat a felhasználó maradéktalanul tiszteletben tartja. A weboldalon található anyagokat nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen feltételek értelmében ngedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet.

2018. április